Page content

Een maand met vakantie: nieuw bedrijf

Een maand met vakantie: nieuw bedrijf

Eén van mijn klanten moest er broodnodig een maandje tussenuit. Om, voor het eerst sinds de flinke groei van zijn bedrijf, het ‘leven in bedrijf’ maar vooral ook zijn passie en gezondheid te herontdekken.

Tijdens zijn afwezigheid heb ik een aantal bedrijfsvoeringsaspecten geïnventariseerd, en na zijn vakantie hebben we die anders vormgegeven:

De teamleden stonden meer naast mijn klant dan onder hem en gedroegen zich ook zo. Doordat hij in zijn leiderschap ging staan, is de helft van zijn team vrijwillig vertrokken en de andere helft ging met hernieuwde energie aan de slag, waardoor hij met minder teamleden hetzelfde werk kon doen. Tevens zorgden de teamleden voor meer aandacht op social media, waardoor het marktaandeel sterk steeg.

Er was geen opvolging als hij niet IN zijn bedrijf aan het werk was. Hij stelde een virtueel assistent aan die hem ontlastte van repeterende taken die hij zelf niet meer wilde uitvoeren. Daardoor kon hij meer AAN zijn bedrijf gaan werken. Dit had onmiddellijk effect op de aandacht die hij voor zijn bedrijf genereerde middels marketing en social media.

Het bedrijfskostenpatroon wijzigde ingrijpend. Voornamelijk door de uitgaven te beperken tot de meest noodzakelijke uitgaven, door te onderhandelen met zijn voornaamste leveranciers en daar waar nodig nieuwe leverancierskeuzes te maken.

Feitelijk had hij teveel werk, met name omdat de verkoopprijzen te gunstig waren ten opzichte van de waarde en tijd die hij zijn klanten bood. Na een prijsverhoging ging de omzet sterk omhoog, terwijl het hem en zijn team minder energie en tijd kostte om deze omzet te behalen.

Eindresultaat van deze maand vakantievervanging was: een verdubbeling van de geplande omzet én winst, verdubbeling van het marktaandeel, halvering van de persoonlijk bestede tijd IN zijn bedrijf en aandacht voor herstel van zijn gezondheid en voor zijn gezin.

Interesse?

Lijkt het je wat om in jouw vakantie je bedrijf ook door mij onder de loep te laten nemen en na thuiskomst met hernieuwde energie, met meer tijd en meer winst weer aan de slag te gaan?

Maak een afspraak en bel me op 085 – 4011 999 of vul het contactformulier in.